Spelreglement - Oranjevereniging Leiden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Oranjevereniging Leiden (hierna te noemen: de Organisator) en personen die deelnemen aan de incidentele loterij “Oranjevereniging Leiden” (hierna te noemen: deelnemers).

Artikel 2 Vergunning

Aan Organisator is op 03-03-2022 een incidentele kansspelvergunning verleend voor het organiseren van de Oranjevereniging Leiden door de gemeente Leiden onder nummer Z/22/3362638.

Artikel 3 Identiteit van de begunstigde

De Oranjevereniging Leiden wordt georganiseerd door:
Oranjevereniging Leiden
Delftse Jaagpad 7
2324AA Leiden
KVK-nummer: 40446475

Loten zijn vrijgesteld van BTW.

De netto-opbrengst van de Oranjevereniging Leiden komt ten goede aan Oranjevereniging Leiden.

Artikel 4 Aantal loten en lotprijs

Gedurende de periode van 03-03-2022 tot en met 27-04-2022 worden er maximaal 10000 loten verkocht voor € 2,50 per lot.

Artikel 5 Deelname

 1. Loten kunnen worden gekocht:
  • oranjevereniging.mylotify.com
  • tijdens verschillende evenementen.
 2. De deelnemer dient bij het kopen van een lot de volgende gegevens in te vullen: naam, e-mailadres, en geboortedatum.
 3. Aan de Oranjevereniging Leiden kan worden deelgenomen door het afgeven van een machtiging aan Organisator tot afschrijving van het (de) verschuldigde bedrag(en) ten laste van het bankrekeningnummer van de deelnemer, dan wel tot afschrijving van het (de) verschuldigde bedrag(en) ten laste van het aangegeven creditcardnummer dat behoort tot een aangesloten organisatie.
 4. Na volledige betaling wordt aan de deelnemer een e-mailbericht verstuurd met daarin het lotnummer waarmee hij/zij deelneemt aan de Oranjevereniging Leiden.
 5. Deelname aan de Oranjevereniging Leiden geschiedt uitsluitend op basis van de gegevens in de door Organisator gebruikte registratie- en administratiesystemen.

Artikel 6 Restitutie

Er kan slechts restitutie van de inleg plaatsvinden indien de deelnemer 48 uur voor de trekking een verzoek tot restitutie indient bij de Klantenservice van Organisator. Dit kan door een verzoek in te dienen via info@lotify.com.

Artikel 7 Prijzenpakket

 1. Het totaal prijzenpakket van de Oranjevereniging Leiden is onderverdeeld in de volgende trekkingen:

  • Prijzenpakket van de trekking van 27-04-2022 bestaat uit:
   • 1x Een ZZ Leiden arrangement naar keuze t.w.v. €250,- (bijvoorbeeld in de vorm van seizoenskaarten of VIP-bezoeken) t.w.v. € 250,00
   • 1x Een rondvaart door Leiden met 20 personen t.w.v. € 180,00
   • 1x Een paintball uitje voor 10 personen bij Combat City t.w.v. € 200,00
   • 1x Een kinderfeestje naar keuze, t.w.v. €150,- t.w.v. € 150,00
   • 1x Een Vesper experience: 3-gangen diner, geheel verzorgd voor 2 personen t.w.v. € 140,00
   • 1x Een vaartocht door Leiden of Haarlem voor 12 personen t.w.v. € 165,00
   • 1x Een overnachting + ontbijt in Van der Valk Hotel Leiden voor 2 personen t.w.v. € 130,00
   • 2x Een Longfield Wedstrijd Sjoelbak van Sjoelbakland.nl t.w.v. € 90,00
   • 1x Een Harrows dartbord + set Harrows pijltjes t.w.v. € 67,00
   • 1x Een bezoek aan de Mayflower Escaperoom voor 7 personen t.w.v. € 112,00
   • 1x Een overnachting + ontbijt voor 2 personen in een 17e-eeuwse boerderij t.w.v. € 110,00
   • 1x Een MyAlbum fotoboek t.w.v. € 100,00
   • 2x Een overnachting + ontbijt bij De Doelen voor 2 personen t.w.v. € 100,00
   • 1x Een Natura Bissé Vitamine C Boost gezichtsbehandeling bij Babassu t.w.v. € 90,00
   • 1x Een verzilverde champagne schaal t.w.v. € 100,00
   • 1x Een reistrolley t.w.v. € 75,00
   • 1x 2 kaarten voor een klassiek concert naar keuze in 2022 in de Stadsgehoorzaal t.w.v. € 75,00
   • 1x Een roeiclinic bij Asopos de Vliet voor 4 personen t.w.v. € 75,00
   • 1x All American Hamburger deal voor 4 personen, incl. 1 uur bowlen en 2 frisdrankjes t.w.v. € 70,00
   • 2x Een prive yogales van 1 uur bij Blackbird Yoga (1-2 personen) t.w.v. € 60,00
   • 1x Een zondagsbrunch in het restaurant van Van der Valk Hotel Leiden (2 personen) t.w.v. € 55,00
   • 1x Een 3-gangen High Tea in Boutique Hotels van Leyden voor 2 personen t.w.v. € 50,00
   • 3x Een 10-rittenkaarten voor de Schaatshal Leiden t.w.v. € 59,00
   • 1x 4 vrijkaarten + 4 consumptiemuntjes voor Bioscopen Leiden t.w.v. € 56,00
   • 1x Een sup-les door de Leidse grachten voor 2 personen t.w.v. € 50,00
   • 1x Een High Tea in Boutique Hotel d’Oude Morsch voor 2 personen t.w.v. € 37,00
   • 5x Een exclusieve tour door een brouwerij op vrijdagavond 27 mei (2 personen) t.w.v. € 50,00
   • 2x Een pakketje met o.a. 2 toegangstickets voor Hortus Botanicus Leiden t.w.v. € 40,00
   • 1x Een bezoek aan Theater Ins Blau voor een voorstelling in overleg voor 2 personen t.w.v. € 40,00
   • 1x Een Inventum RR410 - Ruitenreiniger t.w.v. € 40,00
   • 2x Een leuk gevuld mandje met delicatesseproducten van Bakker Jan t.w.v. € 35,00
   • 4x Een Leids pakket van Het Leidse Winkeltje t.w.v. € 35,00
   • 5x De eerste en de tweede editie van het tijdschrift De Scharrelaar t.w.v. € 34,00
   • 1x Een Barry Badpak bordspel + smaakvolle verrassing t.w.v. € 50,00
   • 2x Een delicatessenitem van De Bonbonnerie Chocolaterie t.w.v. € 30,00
   • 2x Een bezoek aan het Museum Volkenkunde voor 2 personen t.w.v. € 30,00
   • 2x Een bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden (2 personen) t.w.v. € 25,00
   • 1x Een Pioneer koptelefoon t.w.v. € 24,00
   • 1x Een heerlijke taart van Vinteage t.w.v. € 23,00
   • 1x Een Leidse stormparaplu t.w.v. € 20,00
   • 3x Een uur padel met 4 personen bij Tennis en Padelclub Unicum t.w.v. € 20,00
   • 2x Een bezoek aan Zwembad De Zijl met 5 personen t.w.v. € 20,00
   • 2x Een hoofdsteun tablet houder t.w.v. € 17,00
   • 1x Het boek Diana, haar eigen verhaal van Andrew Morton t.w.v. € 15,00
   • 1x Een jaarabonnement op Speeltuin Oosterkwartier t.w.v. € 12,00
   • 5x De nieuwste editie van het Museumtijdschrift t.w.v. € 8,00
   • 1x 4 sportlessen naar keuze bij Y-fit t.w.v. € 40,00
   • 1x Het boek Zo doe je dat, je eigen levensverhaal schrijven t.w.v. € 22,00
   • 1x Het boek High Cuisine - High Cuisine: Amuses t.w.v. € 25,00
   • 1x Het boek Aura’s zien en helen t.w.v. € 22,00
   • 1x Het boek Karma7 - Overleven in de Zonderwereld t.w.v. € 20,00
   • 1x 2 jaar gratis lidmaatschap van speeltuinvereniging De Speelschans + strippenkaart voor 10 waterijsjes t.w.v. € 25,00
 2. De trekkingen vinden plaats op de bovenstaande data en de prijzen worden getrokken uit alle verkochte deelnamebewijzen.

 3. Per lotnummer kan maximaal één prijs worden gewonnen.

Artikel 8 Bekendmaking van de winnende lotnummers

 1. De Organisator maakt de winnende lotnummers van de Oranjevereniging Leiden bekend door middel van publicatie van de trekkingsuitslag op oranjevereniging.mylotify.com
 2. Aanwijzing van de winnaars vindt plaats te Leiden op de trekkingsdata door de trekkingscommissie onder toezicht en registratie van een notaris.
 3. Aan gepubliceerde, van de door de notaris geregistreerde afwijkende, uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Deelnemer dient zelf aan de hand van de bekendmaking van de winnende lotnummers te controleren of deelnemer een prijs heeft gewonnen.

Artikel 9 Verkrijgen en afhandeling van een prijs

 1. De winnaars van de prijzen ontvangen een persoonlijk bericht over de wijze van afhandeling/uitbetaling van de prijs en geschiedt op basis van de door deelnemer ingevulde gegevens (zie artikel 5).

Artikel 10 Minimum leeftijd

 1. Deelnemers aan de Oranjevereniging Leiden dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 2. Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de Oranjevereniging Leiden heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Niet of niet tijdige kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing heeft geen enkele invloed op de trekking van de loten en de toewijzing van de prijzen. Organisator is niet aansprakelijk in het geval de kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing de deelnemer niet of te laat heeft bereikt.
 2. Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor het (de) desbetreffende loterij(en) berust bij de deelnemer. Organisator aanvaardt ter zake van voornoemde gevallen geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
 3. Organisator is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van (uit)betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen ingeschakeld door de deelnemers.
 4. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beperkingen die aan deelname langs direct elektronische weg gesteld kunnen worden ten gevolge van de algemene voorwaarden of andersoortige bepalingen van partijen waarvan de deelnemer voor zijn deelname langs direct elektronische weg afhankelijk is, en welke door de deelnemer zelf zijn ingeschakeld.
 5. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitreiking van prijzen in natura.
 6. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Organisator niet aansprakelijk.
 7. Organisator is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Organisator is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-, die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen, oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van de Organisator of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven.

Artikel 12 Klachten

Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan Oranjevereniging Leiden via info@lotify.com.

Artikel 13 Algemene bepalingen

 1. Deelname aan de Oranjevereniging Leiden betekent instemming met dit reglement.
 2. Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd. Organisator neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan.
 3. Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaar en zijn niet overdraagbaar en inwisselbaar voor geld.
 4. Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.
 5. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 6. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 7. Op de Oranjevereniging Leiden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de Oranjevereniging Leiden voortvloeien worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te ’s Gravenhage.
 8. Kansspelen zijn vrijgesteld van BTW. Hieronder vallen ook de loterijen. BTW nr: NL860969629B01